Υπηρεσίες

Η Μονάδα μεριμνά με ιδιαίτερη επιμέλεια για:

  • Την υγιεινή διαμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπόμενων, καθώς και ασφαλή και άνετη
    διαβίωσή τους.
  • Την υγιεινή και επαρκή διατροφή, ανάλογη με την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόμενου και με τη σωστή ποιοτική σύνθεση.
  • Τη συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
  • Τη τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και την έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία.  Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο.
  • την ψυχαγωγία και την ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την περίπτωση του περιθαλπόμενου.
  • Τη συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που τυχόν διοργανώνει η Διοίκηση της Μονάδας.
  • Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου.


Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό

Η Μονάδα μας συνεργάζεται με Έμπειρη Ιατρική Ομάδα όλων των ειδικοτήτων, η οποία ενημερώνεται ενδελεχώς για το ιστορικό κάθε περιθαλπόμενου και αναλαμβάνει την παρακολούθηση και συνταγογράφηση των απαιτούμενων φαρμάκων του. Ασφαλώς οι Ιατροί της ομάδας αυτής είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να μεταβούν στη μονάδα μας για την εξέταση κάποιου περιθαλπόμενου με ειδικό πρόβλημα. Η μονάδα φροντίζει για την τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και την έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η νοσηλεία περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο, κατόπιν συμφωνίας με το συγγενικό περιβάλλον του περιθαλπόμενου.

Παράλληλα, το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό  εγγυάται την κατάλληλη φροντίδα και αφοσίωση σε κάθε ασθενή, ενώ διασφαλίζει παράλληλα την υπεύθυνη και άμεση αντίδρασή μας σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης

 

Ασφάλεια

Βασική προτεραιότητα της Μονάδας αποτελεί το θέμα της ασφάλειας των περιθαλπόμενων και γι’ αυτό υπάρχει και ειδική μέριμνα από πλευρά της Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα:
Η Μονάδα διαθέτει πόρτα που ανοίγει εσωτερικά με ειδικό σύστημα, ώστε να μην μπορούν να βγουν εκτός της Μονάδας οι περιθαλπόμενοι χωρίς ειδική άδεια.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ασύρματο σύστημα ειδοποίησης Νοσηλευτικού Προσωπικού που αποτελείται από ειδικό button συνδεδεμένο ασύρματα με ειδικού τύπου Smart Watches τα οποία φορά το νοσηλευτικό προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της βάρδιας του
Κατά τις βραδινές ώρες υπάρχουν διανυκτερεύουσες νοσοκόμες εξασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε ανάγκη των περιθαλπόμενων θα αντιμετωπιστεί άμεσα και με αποτελεσματικότητα.
Η μονάδα μας επιπλέον πληροί όλες τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας και είναι εξοπλισμένη σε όλους τους χώρους με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων. Επίσης διαθέτει και δεύτερη πόρτα στο πίσω μέρος του κτιρίου, εύκολα προσβάσιμη, η οποία και διασφαλίζει την ταχύτατη εκκένωση της μονάδας σε περίπτωση κινδύνου.


Είναι γεγονός
ότι η ισορροπημένη διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου, πόσο μάλλον στην ευαίσθητη Τρίτη ηλικία.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Μονάδας συνεργάζεται με εξαιρετικό συνεργάτη παροχής υπηρεσιών catering, παρέχοντας καθημερινό μενού προτεινόμενο από διαιτολόγο, με μεγάλη ποικιλία,  βασισμένο κυρίως στην Ελληνική Κουζίνα με υγιεινές γεύσεις και ασφαλώς με εκλεκτά και αγνά υλικά.

Φυσικά, σε συνεννόηση με τον περιθαλπόμενο αλλά και το Ιατρικό προσωπικό της Μονάδας, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του διαιτολογίου ανάλογα με τις διατροφικές προτιμήσεις του, σε συνδυασμό ασφαλώς με την κατάσταση της υγείας του.