Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"

 

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"

 

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"

 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "PATSOUREAS"